کره حیوانی

کره حیوانی فرآورده‌ای لبنی است که از شیر تهیه می‌شود. فرآیند چرخاندن شیر، کره (مواد جامد) را از آب آن جدا می‌کند. کره‌ حیوانی کالین از شیر گاو تهیه شده و هیچگونه ناخالصی به همراه ندارد. کالین اولین برند در ایران است که فرآیند تولید کره در آن از ابتدا تا انتها به صورت کامل در کارخانه صورت می‌گیرد. بنابراین کره‌های کالین در مدت زمان کوتاهی وارد بازار می‌شوند. تازگی، عطر و طعم مطبوع از ویژگی‌های بارز کره‌ی حیوانی کالین است.