توضیحات ویدئو


پنیر پارمسان یکی از انواع پنیرهای سخت است که برای اولین بار در ایتالیا درست شده است. برای تهیه ۱ کیلوگرم پنیر پارمسان به ۲۰ لیتر شیر گاو نیاز است.