صنعتی

محصولات صنعتی کالین سالهاست که یکی از بهترین محصولات ارائه شده به کارخانجات تولید مواد غذایی هستند. این محصولات شامل ،پنیر گودای صنعتی، پنیر چدار صنعتی، کازئیات کلسیم، کازئیات سدیم، شیرخشک کامل، شیر خشک بدون چربی، پودر آب پنیر یو آف، پودر آب پنیر و… می شود. این محصولات به عنوان مواد اولیه با کیفیت در ساخت محصولات غذایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.