پودر آب پنیر یو اف ۲۰ کیلوگرم

  • وزن: ۲۰۰۰۰ گرم
  • تعداد در کارتن: -
  • ترکیبات:
  • شماره پروانه ساخت: ۱۶/۲۲۹۴۰
 

درباره محصول


آب پنیر یکی از فراورده‌های فرعی شیر است که از جداشدن آب از شیر طی اضافه کردن اسید، حرارت دادن، یا انعقاد مایه پنیری به دست می‌آید. این آب بعد از خشک شدن تبدیل به پودر آب پنیر می‌شود که خواص دارویی دارد. پودر آب پنیر سرشار از کربوهیدرات است. همچنین پروتئین پودر آب پنیر یک پروتئین کامل محسوب می‌شود چون حاوی تمامی ۹ آمینو اسید ضروری می باشد. این محصول فواید بسیاری از جمله: کمک به کاهش وزن، کاهش کلسترول و فشار خون دارد. همچنین تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که استفاده از پروتئین آب‌ پنیر در درمان سرطان موثر است.

 
کازئینات سدیم
کازئینات سدیم ۱۰ کیلوگرم
پنیر سوسیسی
پنیر گودا پروسس صنعتی ۱.۵ کیلوگرم
پنیر سوسیسی
پنیر چدار پروسس صنعتی ۱.۵ کیلوگرم
کازئینات کلسیم
کازئینات کلسیم ۱۰ کیلوگرم