آب پنیر آب پنیر

پودر آب پنیر یو اف ۲۰ کیلوگرم

  • وزن: ۲۰۰۰۰ گرم
  • تعداد در کارتن: -
  • ترکیبات:
  • شماره پروانه ساخت: ۱۶/۲۲۹۴۰
 

درباره محصول


 
پودر آب پنیر
پودر آب پنیر ۲۰ کیلوگرم
شیر خشک کامل
شیرخشک کامل ۲۰ کیلوگرم
شیرخشک
شیرخشک بدون چربی ۲۰ کیلوگرم
کازئینات کلسیم
کازئینات کلسیم ۱۰ کیلوگرم