لیست نمایندگی های استان تهران محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
تهران ولیعصر- خیابان اسفندیار - تلفن: ۰۲۱۲۲۶۵۸۶۳۱ , ۰۲۱۲۲۶۵۸۵۵۹ , ۰۲۱۲۲۶۵۳۶۰۸ , ۰۲۱۲۲۶۵۱۵۷۴ , ۰۲۱۲۲۶۵۳۷۱۶ , ۰۲۱۲۲۶۵۷۷۴۲ تکین تجارت فرداد
ورامین ورامین -خیابان طالقانی -نبش کوچه بخشنده -فروشگاه برادران خلیلی - تلفن: ۰۹۱۲۶۵۰۵۰۷۲ , ۰۲۱۳۶۲۶۶۵۱۵ فروشگاه برادران خلیلی
شهرقدس شهرقدس - خیابان شهدا- خیابان شاه بوداغیان-خیابان خیام -نبش ترانس برق - تلفن: ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۰۱ اردستانی
تهران www٫digikala٫com دیجی کالا
تهران www٫snapp٫market اسنپ مارکت