توضیحات ویدئو


واسه درست کردن یه سالاد خوشمزه چیا لازمه؟

  • کاهو
  • کلم بروکلی
  • تست
  • سبزی
  • لبو
  • گل کلم
  • ترب
  • پنیر موزارلا کالین