توضیحات ویدئو


مهم نیست به چه مناسبتی، مهم اینکه دنبال هر بهانه‌ای برای شاد بودن و کنار هم جمع کردن خانواده باشیم.
کوکی درست کردن، از اون تفریحات خوشمزه‌ایه که وقتی با عطر خوش کره حیوانی کالین همراه باشه، لذتش دو چندان میشه.

کریسمس مبارک