توضیحات ویدئو


ساعت ۵:۴۳:۲۱ امروز ۹۸.۷.۶ بهترین روز واسه یه آرزوی بزرگ نیست؟
حالا میگی چرا؟ چطور؟ مگه امروز چه روزیه؟
۹۸۷۶۵۴۳۲۱ این اعداد پشت سره هم، یه ساعت و تاریخ خیلی خیلی خاص و عجیب رو ساخته
پس‌ زود تر آرزو کن تا دیر نشده