توضیحات ویدئو


برای رسیدن به یک پنیر بی‌نقص راهی طولانی در پیشه…
باید اونا رو مدت زمان های زیادی توی انبار پنیر نگه داشت و کلی بهشون رسیدگی کرد تا مراحل رشد و تکاملشون رو به خوبی طی کنند.
یکی از این مراحل نمک زنی به پنیر هاست.
این کار تا مدت ها هر روز انجام میشه و جز قشنگی های مسیر رشد پنیرهای طبیعی به حساب میاد.