توضیحات ویدئو


صبح هممون با صبحانه شروع میشه، حالا اینکه اون رو چه جوری شروع کنیم فقط به صبحانه ای که میخوریم بستگی داره.

پنیر و کره، کلی میوه ی رنگی رنگی میتونه روزمون رو بسازه.