پنیر طبیعی

پنیر طبیعی یک اصطلاح صنعتی است که به پنیری گفته می شود که مستقیماً از شیر تهیه شده و طی مدت زمان طولانی شکل میگیرد. عامل اصلی که پنیر های طبیعی را از دیگر پنیر ها متمایز می کند عامل زمان است. پنیر طبیعی خالص ترین شکل شیر فرآوری شده است و هیچ گونه ضرری برای بدن ندارد زیرا هیچ نوع ماده شیمیایی و نگهدارنده ای برای تازه نگه داشتن آن استفاده نمی شود.