پنیر

کالین تولیدکننده انواع پنیر در دو گروه طبیعی و پروسس است. این پنیرها در رسپی‌ غذاهای متفاوتی به کار می‌روند.  بالاترین کیفیت محصول، بهترین بافت، طعم، عطر و کیفیت را از پنیرهای کالین بخواهید.