نظر سنجی


رسالت ما جلب رضایت شما مشتریان ارزشمند ماست

در همین راستا نظر شما عزیزان در پروسه تولید محصولات جدید در تعداد محدود، برای ما بسیار حائز اهمیت است.

ما با چند سوال کوتاه می‌خواهیم اطمینان پیدا کنیم که محصول ما منطبق بر انتظارات شما است.

تکمیل این پرسشنامه ۵ دقیقه زمان می‌برد.

آیا تاکنون از محصول کالین استفاده کرده‌اید؟

نظر سنجی تخصصی

به طعم پنیر لوندر چند امتیاز می دهید ؟
(5 بیشترین و 1 کمترین)

نظر شما راجع به میزان ترکیب شدن لوند با پنیر چیست؟

با تست این محصول (پنیر لوند) چقدر حاضر هستین این محصول را به دیگران پیشنهاد دهید؟

در حالت کلی تا چه حد از محصول پنیر لوند راضی هستید؟

به طعم پنیر سرکه چند امتیاز می دهید.

نظر شما راجع به میزان ترکیب شدن سرکه با پنیر چیست؟

با تست این محصول (پنیر سرکه) چقدر حاضر هستین این محصول را به دیگران پیشنهاد دهید؟

در حالت کلی تا چه حد از محصول پنیر سرکه راضی هستید؟

به طعم پنیر روغن زیتون و رزماری چند امتیاز می دهید ؟

نظر شما راجع به میزان ترکیب شدن "روغن زیتون و رزماری" با پنیر چیست؟

با تست این محصول (پنیر روغن زیتون و رزماری) چقدر حاضر هستین این محصول را به دیگران پیشنهاد دهید؟

در حالت کلی تا چه حد از محصول روغن زیتون و رزماری راضی هستید؟

به طعم پنیر فلفل پاپریکا چند امتیاز می دهید.

نظر شما راجع به میزان ترکیب شدن فلفل پاپریکا با پنیر چیست؟

با تست این محصول (پنیر فلفل پاپریکا) چقدر حاضر هستین این محصول را به دیگران پیشنهاد دهید؟

در حالت کلی تا چه حد از محصول پنیر فلفل پاپریکا راضی هستید؟

به طعم پنیر سیر و دانه فلفل سیاه چند امتیاز می دهید.

نظر شما راجع به میزان ترکیب شدن سیر و دانه فلفل سیاه با پنیر چیست؟

با تست این محصول (پنیر سیر و دانه فلفل سیاه) چقدر حاضر هستین این محصول را به دیگران پیشنهاد دهید؟

در حالت کلی تا چه حد از محصول پنیر سیر و دانه فلفل سیاه راضی هستید؟

نظرسنجی کلی

زیبائی طراحی و کیفیت بسته بندی محصولات کالین را چگونه ارزیابی میکنید؟

نظر شما راجع به جنس بسته بندی محصولات کالین چیست ؟

کدام گزینه در مورد شما درست است؟

سن شما؟

منطقه سکونت شما در تهران:

نمایش تصادفی محصولات

پنیر گردو
پنیر گردو ۱۰۰ گرم
پنیر چدار طبیعی
پنیر چدار طبیعی قرص ۱۰ کیلوگرم
پنیر پروسس صنعتی
پنیر پروسس صنعتی(زرد) 2.5کیلوگرم
کره حیوانی آلوفویل
کره حیوانی آلوفویل ۱ کیلوگرم