لیست نمایندگی های استان زنجان محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
زنجان زنجان - میدان انقلاب - ضلع جنوب غربی - پلاک ۲۹ - تلفن: ۰۹۱۹۴۴۲۱۶۱۴ , ۰۲۴۳۳۳۲۸۲۸۱ پخش بشارت
زنجان زنجان - خیابن امام -کوچه رهبری -پلاک ۱۶و ۱۷ - لبنیات صفائیان - تلفن: ۰۹۱۲۱۴۱۲۰۰۵ , ۰۲۴۳۳۳۶۱۱۱۸ پخش ایرانیان