لیست نمایندگی های استان یاسوج محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
یاسوج یاسوج -ابتداى بلوار شهید رجایى -پارك ساحلى -باشگاه غذا خورى آنیل - تلفن: ۰۷۴۳۳۲۳۵۰۵۰ , ۰۹۳۹۳۴۱۲۰۲۳ باشگاه غذا خورى آنیل