لیست نمایندگی های استان سیستان و بلوچستان محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
زاهدان زاهدان-بلوار میرحسینی -تقاطع مالک اشترو حسینی - فروشگاه پروتئینی کیان- تلفن: ۰۹۳۷۲۵۰۹۸۷۲ , ۰۵۴۳۳۲۲۲۹۵۹ فروشگاه پروتئین کیان
زابل زابل - بازار الغدیر - روبروی مجمع امور صنفی - تلفن : ۰۵۴۳۲۲۳۹۷۴۵ , ۰۹۱۵۵۴۴۱۶۰۱ پخش ایمان