لیست نمایندگی های استان سمنان محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
سمنان سمنان - شهرک غرب -میدان تعویض پلاک -خیابان دقت غربی -کوچه تهرانگر-پخش میثم- تلفن: ۰۹۱۲۵۲۲۵۸۵۲ , ۰۲۳۳۳۳۰۲۲۷۱ پخش میثم
شاهرود شاهرود- خیابان ساحلی شمالی - نبش کوجه ساخلی دهم -پخش صدف - تلفن: ۰۹۱۲۵۷۳۲۱۳۴ , ۰۲۳۳۲۳۶۷۷۷۷ پخش صدف