لیست نمایندگی های استان خراسان رضوی محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
مشهد مشهد - بلوار آزادی - آزادی۱۱۹-پلاک۲۰ - شرکت پطروس - تلفن: ۰۹۱۵۲۰۰۰۹۳۱ , ۰۵۱۳۳۱۶۷۱ شرکت مطهر طوس سپنتا
مشهد مشهد -انتهای بلوار وکیل اباد - ابتدای شاندیز -روبروی مدرس ۱۱-کوچه درخت بید -بعد باغ سرای - تلفن: ۰۹۱۵۱۲۰۸۷۶۹ , ۰۵۱۳۱۳۳۷ ایران پخش