لیست نمایندگی های استان خوزستان محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
اهواز اهواز شهرك بزرگ بنكداران -خيابان خاقانى - فاز يك - پلاك ٩٠٥٠ پخش ستاره - تلفن: ۰۹۹۱۴۴۳۴۲۹۸ , ۰۶۱۳۵۵۷۵۴۸۴ شرکت پخش ستاره