لیست نمایندگی های استان هرمزگان محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
کیش کیش- در خت سبز -مجتمع ارم-غرفه ۵۳ - مرکز خرید گلستان - فروشگاه سلامی سلامی
بندرعباس بندرعباس -شهرک توحید - آخر بلوار امام حسین- بعد ازنمایندگی ایران خودرو-کوچه نیایش ۱-رویروری مسجد امام حسن مجتبی شرکت مواد غذایی و بهداشتی لبن پخش دماوند