لیست نمایندگی های استان فارس محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
شيراز شيراز-شهرك صنعتى -فلكه پنجم -خيابان پژوهش شمالى -كوچه -٣١٠درب سوم -سمت چپ -درب سبز- تلفن : ۰۹۳۸۹۱۷۹۸۶۲ پخش تات