لیست نمایندگی های استان چهارمحال بختیاری محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
شهرکرد شهرکرد - خیابان ۱۷شهریور - بین کوچه ۱۴ و ۱۶ - تلفن: ۰۳۸۳۳۳۳۳۳۶۴ , ۰۹۳۸۹۹۹۱۴۹۳ فروشگا ایران پروتئین