لیست نمایندگی های استان بوشهر محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
بوشهر بوشهر-جاده برازجان- بعد از نمایندگی ایسوزو -پخش آسمان - تلفن: ۰۷۷۳۴۳۷۲۸۰۵ , ۰۹۱۷۷۷۷۶۰۸۵ , ۰۹۱۷۷۷۷۶۳۱۶ پخش مروارید آسمان خلیج فارس