لیست نمایندگی های استان بندرعباس محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
بندرعباس بندرعباس -شهرک توحید - آخر بلوار امام حسین- بعد ازنمایندگی ایرانخودرو-کوچه نیایش ۱-رویروری مسجد امام حسن مجتبی - تلفن: ۰۷۶۳۳۷۰۱۵۴۰ , ۰۹۱۱۶۵۹۰۰۵۲ لبن پخش دماوند