لیست نمایندگی های استان آذربایجان شرقی محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
تبریز ولیعصر - فلکه بازار - اول خیابان شهریار - سوپر پروتئین خزر- تلفن : ۰۴۱۳۶۳۷۱۱۸۱ ,۰۹۱۴۴۱۳۳۹۳۴ شرکت تیراژه خزر