لیست نمایندگی های استان اردبیل محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
اردبیل اردبیل - شهرک صنعتی شماره ۱۰ - خیابان شماره ۱- تلفن: ۰۴۵۳۳۶۴۵۶۱۶ , ۰۹۱۴۱۵۶۶۶۲۱ پخش پروتئین ولیعصر