لیست نمایندگی های استان لرستان محصولات کالین

شهرستان نشانی نام فروشگاه
خرم آباد خرم آباد -۵کیلومتر قبل از خرم آباد -بعد از پلیس راه -شهرک صنوفقاضی -بازار عمده فروشان -مواد غذایی شماره ۱ - تلفن: ۰۹۱۶۱۶۱۳۵۴۶ , ۰۶۶۳۳۳۳۸۵۰۳ پخش کارین